Bli medlem

För att delta i vår verksamhet måste du vara medlem i Valdemarsviks Brukshundklubb. Det blir du genom att klicka på bilden ” bli medlem ” längst ner på sidan.

Medlemsbevis med mera hittar du sedan på Svenska Brukshundklubbens webbplats.


Vilket medlemskap ska du ha?

Helbetalande medlem, du hör inte till någon av nedanstående grupper.

Familjemedlem till helbetalande medlem.

Delbetalande medlem som är helbetalande medlem i annan brukshundklubb eller i någon av SBKs 15 bruksrasklubbar.

För frågor angående medlemskap, inbetalningar och annat som rör just medlemskap, kontakta styrelsens kassör Johanna Sallerbäck. e-post


Medlemsavgifter

Helbetalande medlem 540 kr

Familjemedlem 200 kr

Delbetalande 140 kr.

Mer information om medlemskapet finns på Svenska brukshundklubbens webbplats.


Medlemsförmåner

– Medlemskap i lokalklubben, Valdemarsviks Brukshundklubb.

– Möjlighet att delta i kurser och aktiviteter på klubben (Grännes Friluftsområde).

– Möjlighet att träna på klubbens område.

– Möjlighet att delta i tävlingar och utställningar arrangerade av SBK eller av någon SBK-ansluten brukshundklubb.

– Du är också ansluten till en gruppförsäkring via SBK som gäller om du skulle bli skadad vid en aktivitet i klubbens regi.

– Medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK).

– Tidningen Brukshunden, sex nummer per år.