Medlemsinfo


Information om Covid-19

Från 1 juni 2021 gäller följande:

  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 100 personer samtidigt på samma plats kan genomföras. Funktionärer räknas inte in i det totala antalet.
  • Verksamhet inomhus bör undvikas.
    Verksamhet inomhus kan dock genomföras om inte är fler än åtta personer samlas samtidigt på samma plats. Riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person ska då tillämpas.
Prov- och tävlingsverksamhet öppnas upp igen.
Års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021

SKK:s Föreningskommitté ser inte att det för tillfället är möjligt att genomföra fysiska årsmöten. Både Föreningskommittén och SBK:s förbundsstyrelse har fattat ett antal beslut som sätter ramarna och underlättar för års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021.

I övrigt gäller:
  • Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
  • Stanna hemma om du har symtom!
  • Håll i, håll ut, håll avstånd!


Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se

Svenska brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se

Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida www.sva.se