Medlemsinfo


Vatten på klubbens område

Klubben har inte eget vatten utan samarbetar med närliggande företag. Detta innebär att vi endast har vatten till klubbområdet sommartid pga frysrisk. Under vinterhalvåret kan därför inte vatten tas ur kranarna, inte heller kan toaletterna användas. Kom därför ihåg att ta med eget vatten till dig och din hund om du använder stuga och plan under denna period. Styrelsen meddelar när vattnet sätts på / stängs av via hemsida och facebook.


Information om Covid-19

Den 29 september 2021 tas restriktionerna angående Covid-19 bort. Verksamheten på klubben kan återgå till det normala.


Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se

Svenska brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se

Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida www.sva.se