Medlemsinfo

Information om Covid-19

Beslut om nya riktlinjer kring Corona 10 juni

SKK:s centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19. För att värna om medlemmars liv och hälsa står SKK fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer SBK dessa riktlinjer.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

Justerad bedömning från SKK

På grund av att SKK fått in mycket reaktioner från medlemmar och klubbar, bland annat från SBK:s förbundsstyrelse, gällande de riktlinjer som kom 10 juni har SKK:s centralstyrelse kommit med en justerad bedömning, främst gällande antal deltagare på våra arrangemang, resor och rekommendationer för personer i riskgrupp. Läs mer på SKKs hemsida.

Allmänna råd
  • Ta ansvar för din egen och andras hälsa
  • Var noga med din handhygien
  • Hosta i armvecket
  • Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand etc.
  • Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
  • Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta Brukshundklubbens aktiviteter
  • Vid konferenser, årsmöten etc. där möjlighet finns, skicka delegater/representanter utanför riskgrupp att delta.
  • Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.
  • Följ råden från Folkhälsomyndigheten.

Brukshundklubbens verksamhet

Utställningar ställs in

Alla utställningar inom SKK-organisationen ställs in till och med 30 september 2020.

Tävlingar kan genomföras

SBK kan arrangera tävlingar under förutsättning att SKK:s restriktioner följs. Varje person som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskanalys för varje enskild aktivitet.

Kursverksamhet och övrig verksamhet på klubben

Kursarrangörer kan arrangera kurser enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Det är fortsatt viktigt att klubben begränsar antalet personer som befinner sig på klubbområdet samtidigt och möjliggör att personer håller avstånd till varandra, kan upprätthålla god handhygien osv.

Mindre smittrisk vid utomhusaktiviteter

Vid utomhusaktiviteter är smittorisken betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder utomhusaktiviteter i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på det för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt.

Smittrisk mellan djur och människa

Ingenting tyder på att covid-19 kan smitta mellan djur och människa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. 

Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se

Svenska brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se

Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida www.sva.se

%d bloggare gillar detta: