Medlemsinfo

Information om Covid-19

Allmänna råd

 • Ta ansvar för din egen och andras hälsa
 • Var noga med din handhygien
 • Hosta i armvecket
 • Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand etc.
 • Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
 • Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta Brukshundklubbens aktiviteter
 • Vid konferenser, årsmöten etc. där möjlighet finns, skicka delegater/representanter utanför riskgrupp att delta.
 • Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.
 • Följ råden från Folkhälsomyndigheten.

Brukshundklubbens verksamhet hösten 2020

Länsklubbsutställning ställs in till och med 31 december 2020.
Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
 • Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.
 • I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.
 • SKK följer Riksidrottsförbundets riktlinjer, vilket bland annat innebär att tjänstgörande funktionärer inte räknas in bland deltagarna. Riktlinjerna, som tagits fram i samarbete med Polisen, säger också att man enbart behöver räkna in de deltagare som befinner på tävlingsområdet samtidigt. Det innebär att man till exempel kan ha flera startgrupper med 50 deltagare vardera spridda över dagen, så länge startgruppen före har hunnit lämna området innan nästa kommer.
 • Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.
Verksamhet med färre än 50 personer

Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:

 • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
 • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, publik med flera) som kommer att närvara.
 • Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
 • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att avstånd ska hållas mellan deltagande personer och att förutsättningar för god handhygien ska finnas.
Begränsa deltagarantalet
 • Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer.
 • För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. Dispensen gäller till och med 31 december 2020.
Personer som tillhör olika riskgrupper
 • Deltagande i verksamhet bör undvikas och det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation.
 • Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp. Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar personer över 70 år att undvika nära fysiska kontakter.

Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se

Svenska brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se

Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida www.sva.se