Medlemsinfo


Information om Covid-19

Följande gäller till och med 28 februari 2021:
  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
Prov- och tävlingsverksamhet ställs in med några få undantag

Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd. Detta beslut gäller i nuläget fram till och med 28 februari 2021. Besked om vad som gäller därefter kommer under februari.

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021

SKK:s Föreningskommitté ser inte att det för tillfället är möjligt att genomföra fysiska årsmöten. Både Föreningskommittén och SBK:s förbundsstyrelse har fattat ett antal beslut som sätter ramarna och underlättar för års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021.


Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se

Svenska brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se

Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida www.sva.se