Medlemsinfo


Information om Covid-19

Följande gäller från och med 8 februari 2021:
  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om max 8 personer samt att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om åtta personer för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst.

Inställd prov- och tävlingsverksamhet

Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd med några undantag.

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021

SKK:s Föreningskommitté ser inte att det för tillfället är möjligt att genomföra fysiska årsmöten. Både Föreningskommittén och SBK:s förbundsstyrelse har fattat ett antal beslut som sätter ramarna och underlättar för års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021.


Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se

Svenska brukshundklubbens hemsida www.brukshundklubben.se

Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida www.sva.se